Bedrijven en grote instellingen kunnen de problemen waar het personeel tegenaan loopt voorkomen c.q. verhelpen door op tijd in te grijpen en zo het verzuim percentage van medewerkers beheersbaar te maken. Mensen hebben nu eenmaal persoonlijke aandacht nodig om goed te kunnen functioneren. Dat levert op de lange termijn meer op.


Diensten

In de groep wordt de basis gelegd voor hetgeen wat nodig is om inzichtelijk met uw gezondheid om te gaan. Een disbalans in omgang met u zelf en uw omgeving kan resulteren in hoge bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes, overgewicht, ondergewicht of maag en darm problemen. In een langdurige crisis zoals verlies, scheiding, verhuizing, ontslag of dreiging hiervan, loopt u nog meer gevaar om stressfactoren weg te werken met( verkeerde) voeding en of alcoholische dranken. Sommige klanten hebben de neiging om harder te werken of excessief te gaan sporten. Daardoor kunt u uzelf  verwaarlozen en dus systematisch tekort doen.Uw immunsysteem gaat achteruit.

U kunt het beste kiezen voor een groepsbegeleiding met daarop volgend, indien nodig,  een aantal individuele consulten. Ervaringen delen, herkenning en erkenning vinden, werken nog altijd het beste. We zijn uiteindelijk sociale wezens in een steeds meer individualistische wereld. Echter als individuele aandacht in eerste instantie het beste bij u werkt, dan maakt dit gegeven de behandeling doeltreffend.


 Ervaring

Projecten
Voedingsvoorlichting/gezondheidsdagen verzorgen aan het personeel van

Gemeenten Noord-Holland, VU Medisch Centrum en Medisch Centrum Alkmaar, in opdracht van VGZ/IZA zorgverzekeringen.
(Gemeente Heemskerk, Haarlem, Zaandam, Alkmaar, Den Helder, Hilversum, Monnickendam, Volendam, Hoofddorp),
Voedings- en leefstijladviezen, aan de hand van gemeten hartslag, bloeddruk, BMI, vetpercentage en gewicht.

Workshop Gemeente Heemskerk:  uitslag evaluatie.

Cijfer : 8

“Ze is direct en doortastend.”

“Duidelijk en goed geïnformeerd.”

“Interaktief.”

Heeft de workshop u enigszins geholpen om bewust te worden van knelpunten in uw levenswijze?    Alle deelnemers: “ja”.

“Door de workshop heb ik tijd gekregen om en informatie over mijn eet- en slaap- en leefgewoontes na te denken.”

Komt de inhoud van de workshop overeen met uw verwachting?

“Ze deed het goed, iedereen erbij betrokken, iedereen deed mee en was aandachtig.”
“De workshop gaf een totale beeld dan ik vooraf heb verwacht.”
“Plezierig, bewaakt goed de aandacht, duidelijk!”
“De inhoud was emotioneler dan ik verwachtte.”
“Had meer informatie over voeding verwacht, maar ik vond deze workshop goed, omdat er veel meer aspecten uit het leven (gezondheid) aan bod kwam.”
“Nee, ik had meer over diëten verwacht.”
“Ja, ik heb meer inzicht in mijn eet – en slaapgewoontes gekregen, ook bevestiging van mijn eigen ideeën en gedachten.”
“Wat ik heb geleerd in de workshop geeft mij ondersteuning bij het bereiken van de door mij gestelde doelen.”
“Heb stof gekregen om over na te denken en mee aan de slag te gaan.”