Tarieven en Vergoedingen

 

Verwijzing

Bij een dietist kunt je terecht met een verwijzing of zonder een verwijzing. Voor een verwijzing kan je bij je huisarts terecht. Kom je zonder verwijzing ? Dan is DTD (directe toelating dieetadvisering) van toepassing. In dat geval wordt er een screening gedaan om te bepalen of je op de juiste plek bent. Zo niet dan wordt je terug verwezen naar de huisarts.

Het is van belang dat je jouw afspraak via mail of telefonisch afzegt mocht je verhinderd zijn. Dat kan ik iemand anders de gelegenheid geven om een afspraak te maken. Zeker de intake is van belang om op tijd af te zeggen. Dit kan kosteloos tot 24 uur van tevoren.  Daarna worden er kosten in rekening gebracht. Deze kosten kunt je niet indienen bij uw zorgverzekering.


Zorgverzekeraars

Ik heb een contract met volgende verzekeraars:

VGZ, Zilverenkruis en Menzis.

All consulten van deze verzekeraars worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht, je krijgt daar dus geen een nota van.

Let op: Als u een andere zorgverzekeraar hebt dan kunt u ook bij mij terecht. Dat is zo geregeld, omdat ik geregistreerd sta bij de Kwaliteitsregister Paramedici.  Bij niet ketenzorg en niet gecontracteerde zorg is mijn tarief is 70,00 euro per uur. Afhankelijk van uw verzekering kan het uitgekeerde bedrag afwijken. Het verschil dient u zelf aan te vullen. Bijvoorbeeld  uw verzekering betaald 65,00 per uur uit dan moet u de 5,00 zelf  met mij afrekenen. In elk geval  krijgt u het factuur na direkt na de behandeling en kunt u  direct na afrekenen via pin automaat. Het factuur kunt u daarna indienen bij de verzekering.

Je hebt recht op 3 uur  (180 min) behandeling per kalenderjaar vanuit de basisverzekering. Daarnaast kan een  dieetadvies vergoed worden via je aanvullende verzekering. Mocht je vragen hierover hebben, gelieve deze voor aanvang van de behandeling bij je verzekeraar neerleggen. Meer weten over vergoedingen?  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies .


Ketenzorg

Ben je diabeet of heb je last van hart en vaatziekten?  Dan valt je binnen de ketenzorg, je  wordt doorverwezen door de huisarts of de praktijkondersteuner.Je kunt gebruik maken van 4 uur per kalenderjaar per persoon. Je moet een verwijsbrief van uw (huis)arts halen.  En dan zie ik je graag op mijn spreekuur.


Eigen risico

De voedings-/dieetconsulten vallen binnen de verplichte 385,00 euro eigen risico. (tenzij je een hoger eigen risico hebt afgesproken  met jouw zorgverzekeraar). Dus het gaat van jouw eigen risico af. Voor kinderen onder 18 jaar geldt geen eigen risico. In de ketenzorg gaan de consulten niet van je eigen risico af.

 Voor voorlichting, lezingen, workshops of een opdracht worden afspraken gemaakt over de vergoeding.


 Consulten:

 

Duur

Tarief (in euro’s)

Intake (onderzoek, uitleg en dieet-/ leefstijl advies)

1,5 uur.

140,00

Vervolg

30 min.

35,00

Toeslag huisbezoek

max. 1 uur

40,00

Telefonisch of video consult

30 min

30,00

Pakket Basis

3 maanden

450,00

Pakket Gioia

3-6 maanden

475,00

Pakket Gioia Ottimo

3-6 maanden

475,00

Losse wandelend consult

1,5 uur

75,00

Extra voedingsberekening of extra rapportage

 15 min  20,00

   Voorlichting/Lezing/workshop                                                                                                                         per 1 uur                                        *80,00 (excl. BTW)

  *Exclusief reisvergoeding 19 cent/km

  Online gesprekken gaan via de app  Whereby.  https://play.google.com/store/apps/details?id=appear.in.app&hl=nl


Indien je verhinderd bent dien je jouw afspraak uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen.  Zeg je niet op tijd af dan ben ik genoodzaakt de consulten in rekening te brengen.

Algemene voorwaarden & klachten

Voor de behandeling zijn algemene voorwaarden van toepassing. Op moment dat u de behandeling start bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. Klik hier: algemene voorwaarden.

Klachtenregeling: Mijn streven is om een goede zorg en diensten aan te bieden, waardoor je graag een ander mij zou aanbevelen. Daarom bied ik je  de gelegenheid om  je klacht te bespreken mocht je niet of niet geheel tevreden zijn over jouw behandeling. Als dat geen oplossing bied dan kan je uiteraard een klacht indienen.  Art2health is aangesloten bij de klachten en geschillenregeling Paramedici. Zie link voor meer informatie:

Als diëtist ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie.  Bij de start en eind van uw behandeling wordt er een rapportage naar de verwijzer gestuurd. Verder ben ik ingeschreven in de Kwaliteitsregistratie paramedici.

K.v.K. nr: 34340480

BTW nr: NL002009386B85

KP nr: 599904637489

Agb code: 24000648

Aangesloten bij Dietisten vereniging  De Denk.